Til startsiden Udskriv side


Generalforsamling i Bredballe Strands Antenneforening


Ordinær Generalforsamling afholdes tirsdag, den 6. februar 2018 kl. 19.00 i Bredballe Sognegård.

 

Dagsorden for den ordinære Generalforsamling er ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg)

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3. Aflæggelse af regnskab

4. Fastsættelse af medlemsbidrag (kontingent og kanalafgift)

5. Eventuelle forslag

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

    På valg er: Peter Rasmussen og Kurt Espesen (begge modtager genvalg)

7. Valg af revisor og revisorsuppleanter

8. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen under punkt 5, skal med navns underskrift, tilstilles et bestyrelsesmedlem senest fredag, den 26. januar 2018 (senest 10 dage før Generalforsamlingen).

 

P. b. v. - Kasserer Kurt Espesen, www.bsanet.dk

 


Bredballe Strands Antenneforening | 7120 Vejle Ø | E-mail: